Vývoj keltských jazyků je velmi složitou otázkou, která se vědecky řeší několik století... Keltské jazyky, které se vyvinuly z protokeltštiny, představují starobylou větev indoevropské jazykové rodiny. V 1. tisíciletí př. n. l., zejména pak v halštatském a laténském období, jimi mluvilo obyvatelstvo velké části západní, střední i jihovýchodní Evropy a Malé Asie.

První varianta dělení na kontinentální a ostrovní:

Mezi kontinentální patří jazyky již zaniklé, jako byla galština ext link 15 | leponština ext link 15 a keltiberština ext link 15
Mezi ostrovní patří ještě stále živé nebo již zaniklé, např. bretonština a jazyky v dnešní Anglii, Walesu, Irsku a Skotsku, tj. goidelské - irština, skotská gaelština, manština a brythonské/britanské - velština, bretonština, kornština.

Druhá varianta dělení p-keltské/q-keltské

p-keltské galské leponština ext link 15 | noričtina | galacijština ext link 15 | brythonské/britanské kumbrijština piktština starovelština středovelština velština jihozápadní brythonština/britanština bretonština kornština

q-keltské keltiberské ext link 15 | goidelské prairština staroirština středoirština irština skotská gaelština ext link 15 | manština