Galatština byl dialekt Keltů v Malé Asii.

Svatý Jeroným (kolem roku 367 n. l.) a jeho svědectví o existenci Galaštiny píše v komentáři k listu Galatským. Jiným způsobem není jazyk zatím doložen.