Leponština - jazyk, který se našel na nápisech v italských Alpách a centrálním Švýcarsku.

Jazyk je doložen v italsko-švýcarské pohraniční oblasti jezer řadou nápisů v písmu lugano, které bylo odvozeno z etruského písma. Nalezené nápisy pocházejí z období ca 7. až 1. st. př. n. l.

Jedná se o nápisy na náhrobních kamenech a urnách.
Také se našly dva votivní nápisy a mince. Nálezy nejsou datovány.

O kmeni Lepontii - Lepontiové ext link 15