Vangioni - Vangiones - zřejmě původně germánský kmen neznámého původu.

Roku 58 př. n. l. prohráli s Caesarem v bitvě pravděpodobně poblíž Belfortu. Postupně převzali kontrolu nad keltským městem Burbetomagus, později Worms. Worms (Borbetomagus). Byli zde dvě pevnosti, castrum Moguntiacum (13 př. n. l., později Mohuč) a jednu neznámého jména (14 př. n. l.) ve Wormsu. Zda došlo ke smíšení s keltským původním kmenem není vyjasněno.

Vangiones jsou zmíněni v Caesarově De Bello Gallico