Venelli - Unelli - galský kmen obývající území Normandie

Oblast na poloostrově Cotentin. Hlavním městem kmene Venelli bylo pravděpodobně oppidum Mont Castre ext link 15 poblíž Montsenelle. Během římského období se jejich hlavním městem stalo Crociatonum (moderní Carentan). Jméno Constantia dostala v roce 298 n. l. za vlády římského císaře Constantius Chlorus. Coutances (Constantia)

V roce 57 př. n. l. kapitulovali Caesarovi, ale následujícího roku se vzbouřili a vyslali vojáky na pomoc galské koalici proti Římu během bitvy u Alesie (52 př. n. l.)

unelli

Mapa Galie