Tricastini byli malý galský kmen žijící v jižní Francii.

Tricastini - Tricastinos - Trikastínoi byli pravděpodobně jedním z nejstarších keltských kmenů Galie. Poprvé jsou zmíněni v Liviově legendárním vyprávění o Bellovesově výpravě z Galie do Itálie, poté v jeho historickém vyprávění o Hannibalově přechodu Alp v roce 218 př. n. l., kdy Tricastini nechali projít kartáginská vojska přes jejich zemi.

Město Saint-Paul-Trois-Châteaux, doložené jako Augusta Tricastinorum v 1. století našeho letopočtu a jako Civitas Tricastinorum ve 4. století, je pojmenováno po kmeni. S kmenem je spojováno oppidum Barry ext link 15.