Tricasses - galský kmen žijící ve střední Francii

Tricasses - Trikásioi - galský kmen žijící na horním toku Seiny. Troyes (Augustobona) - Město Troyes, doložené ca. 400 našeho letopočtu jako civitas Tricassium civitas  Tricasses.

tricasses

Mapa Galie