Teurisci - Tevriskové - Zakarpatská Ukrajina

Centrum oppidum, které bylo na místě dnešní Mukačevo. Oppidum a centrum hutnictví, které existovalo ve 3.–1. století před naším letopočtem, bylo nalezeno mezi horami Halish a Lovachka.
Teurisci, doložení Ptolemaiem v Dácii, byli původně skupinou keltských Taurisků ext link 15 z rakouských Alp usazených v severozápadní Dácii na konci doby železné.
Podle Ptolemaia sousedili Teurisci na východě s kmenem Anarti ext link 15.