Taurisci byl keltský kmen, který sídlil v dnešních Korutanech a severním Slovinsku (asi 200 př. n. l.).

Podle Plinia Staršího jsou známí jako Norici.

Tauriskové žili asi na východ od kmene Bójů. Jsou také spojováni s lidem púchovské kultury, tj. severovýchodní Morava, těšínské Slezsko, část Slovenska. (Bouzek, J.: Keltové českých zemí v evropském kontextu, 163)