Salassi - Salasses byl galský nebo ligurský kmen sídlící v severní Itálii.

Žili v okolí města Aosta, Aosta (Augusta Praetoria). V roce 143 př. n. l. byli podrobeni římskými silami Claudia. Římská republika převzala bohatá naleziště zlata a později byla v roce 100 př. n. l. v Eporedii (Ivrea) vysazena kolonie, aby převzala kontrolu nad alpskou cestou do údolí Pádu a střežila Salassi. V roce 14 př. n. l. byli podrobeni Římu.

Gallia Cisalpina

Mapa severní Itálie