Ruteni - byl galský kmen, který žil v jižní části Francie.

Ruteni - Rutenos obývali území kolem dnešního města Rodez. Rodez (Segodunum) - Město Rodez, doložené ca. 400 našeho letopočtu jako civitas Rutenorum. Kmen je spojován s osídlením Oppidum La Tanguine ext link 15, Oppidum Miramont ext link 15, Oppidum Montmerlhe ext link 15,

V roce 121 př. n. l. bojovali spolu s Arveni proti Římu. Během galských válek (58–50 př. n. l.) poslali 12 000 mužů do bitvy u Alesie v roce 52 př. n. l.

Zdroj: Caesar. Commentarii de Bello Gallico, 1:45:2.

ruteni

mapa Galie