Orobii - byl keltsko-ligurský kmen žijící v severní Itálii.

Orobii - Orobi - Oromobi - Orumbovii - žili v okolí dnešního Coma a Bergama.

Bergamo (Bergomum)