Nitiobriges - Nitiobrogis - Nitiobroges byl kmen obývající území v jihozápadní Francii

Území je kolem hlavního sídla Aginnon  (dnešní Agen) - oppidum de l’Ermitage ext link 15. Aktivně se zapojili v galské koalici Vercingetorix proti Římu, poskytli 5 000 mužů vedených nitiobrogským králem Teutomatosem v bitvě u Gergovia v roce 52 př. n. l.

nitiobriges 

Mapa Galie