Nantuates - Nantuatae - Nantuaten obývali území Švýcarska

Žili v okolí dnešního Massongexu, kanton Valais (Švýcarsko) a přilehlých oblastech Francie. Jsou zmiňováni na Tropaeum Alpium ext link 15 v ​​La Turbie (7/6 př. n. l.).

Zdroj: François Wiblé: "Nantuaten", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 21.11.2007, übersetzt aus dem Französischen. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/013009/2007-11-21/, konsultiert am 18.09.2023.

Lokalita: Massongex, kanton Valais (Švýcarsko)