Namnetes - keltský kmen obývající území dnešní Bretaně.

Jejich hlavním městem bylo Condevincum, které odpovídá dnešnímu městu Nantes a jejich hlavní přístav byl známý jako Portus Nemetum. 
V roce 56 př. n. l. byli společně s kmenem Venetů poraženi v námořní bitvě u Bretaně, bitva o Morbihan

Namnetes - Nantes (Portus Namnetus)

Zdroj: Caesar. Commentarii de Bello Gallico, 3:9:10
Pliny. Naturalis Historia, 4:107.

Namnetes

Mapa Galie