Lugii - Lugiové byli keltský? kmen žijící mezi řekami Viadua (Odra) a Vistula (Visla) - Polsko.

Po přelomu letopočtů jsou Lugiové považováni spíše za germánský kmen.