Lingonové - Lingones - galský kmen žijící ve střední Francii.

Kmen je spojován s osídlem Oppidum Langres ext link 15. Jejich hlavní město Andematunnum (dnešní Langres, Haute-Marne) je doloženo z roku 43 našeho letopočtu na hraničních značkách. Kmen je také spojován s Oppidum Sainte-Germaine ext link 15, Oppidum Vertault ext link 15.

lingones

mapa Galie

400: Začátek „keltské migrace". Bójové, Cenomanové, Lingonové a Senonové se usazují v Pádské nížině a na pobřeží Jadranu. Další keltsky hovořící kmeny postupují na jihovýchod údolím Dunaje. 
Lingonové se usadili v oblasti jižně od dolního toku Pádu směrem k Apeninám.

Gallia Cisalpina

Mapa severní Itálie