Deceangli - Deceangi - Deceanglové - keltský kmen obývající území dnešního Walesu, Anglie

Kmen obýval území kolem dnešního města Chester. jejich hlavním sídlem bylo Canovium (Caerhun). Na jejich území byly objeveny doly na olovo a stříbro.

anglie 55BC AD43

Mapa Anglie