Kotinové (z lat. Cotini) byl keltský kmen sídlící v 1. století př. n. l. až 2. století n. l. na území Slovenska.

Byli zřejmě identičtí s archeologickou púchovskou kulturou nebo tvořili její podstatnou část. Podle ojedinělých názorů žili i na Moravě a/nebo v jižním Polsku. Jedním z vyznamných nálezů je mincovní depot z hradiště Nozdrovice - Košeca (SK) ext link 15, kde na jedné z mincí byl náznak písmen CAT.

V 1. století podle Tacita pracovali pro Sarmaty (Polsko) a Kvády (jihozápadní Slovensko) v dolech na železo. Marcus Aurelius, nejpozději roku 180 je přestěhoval do Dolní Panonie. V Dolní Panonii jsou v letech 223–251 vzpomínáni „kotinští občané“ – cives Cotini.