Aresaces - Aresaceové patřili do skupiny keltských kmenů Belgica. Byli blízcí příbuzní a pravděpodobně patřili ke kmeni Treveri. Obývali levý břeh Rýna v oblasti Mainz-Bingen.

Jméno Aresaces je známo ze tří nápisů datovaných do 1. a 2. století n. l. Dva z nich pocházejí z rýnského Hesenska a třetí z Augusty Treverorum (Trier), hlavního města kmene Treveri.
Jedním z možných kulturních a správních center Aresaces by mohlo být oppidum Donnersberg.

aresaces