Arabiates nebo Arviates? - kmen v severní části Panonie

Oblast dnešního západního Maďarska a východního Rakouska, západně od řeky Dunaj, sídlo Salla - dnešní Zalalövo (3. st. n. l.).
Zdroj: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft; Plinius
András Mócsy: Pannonia and Upper Moesia (Routledge Revivals): A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire