Aigosages - Aegosages byl keltský kmen, který přesídlil do Galatie.

Aigosages - Aegosages byl keltský kmen pocházející z oblasti Thrákie - Thrace, který se v období keltské invaze přesunul do Malé Asie do oblasti Troas a Mysia. Pocházeli pravděpodobně z království Tylis ext link 15 a přešli do Malé Asie, kde je najal helénistický vládce Attalus I. z Pergamu v roce 218 př. n. l., který je zamýšlel zaměstnat jako žoldáky ve své válce proti seleukovskému princi Achaiovi. Došlo ke vzpouře a později byl kmen Aigosages - Aegosages pravděpodobně králem Prusias I. pobit.