Keltský kmen Aedui - Aiduoi - Aeduové - Haeduové - žil v dnešním Burgundsku (jihovýchodní Francie).

Hranice území jsou: horní tok řeky Loiry je západní hranicí a odděloval ho od území kmene Biturigů a řeka Saôna tvořila východní hranici a oddělovala ho od území kmene Sekvánů ext link 15. Jejich hlavním sídlem bylo oppidum Bibracte ext link 15 a také v lokalitách Vieux-Dun (Dun-les-Places) a Le Fou de Verdun (Lavault-de-Frétoy). Kmen je také spojován s osídlením oppidum Decize - Decetia ext link 15, Oppidum Chalon-sur-Saône ext link 15., Oppidum Mâcon ext link 15, Oppidum Sancerre ext link 15,
V roce 63 př. n. l. se účastnili bitvy u Magetobriga ext link 15

aedui mapa