Volkové - Volcae - Volcis - Volcarum - keltský kmen migrující po Evropě?

Původně jeden velký kmen?
Žili ve Francii, na Balkáně, v Malé Asii (dnešní Turecko) a připisují se jim i keltské památky na území České republiky, zejména na Moravě. S dalšími keltskými kmeny utvořili po roce 278 př. n. l. Galatské království Galatia ext link 15.

Francie

Na území Francie jsou Volkové rozděleni na Volkové-Tektoságové ext link 15 a Volkové-Arecomici ext link 15. K tomuto rozdělení zřejmě došlo na přelomu 4. a 3. st. př. n. l.

Volkove migrace

Migrace a rozdělení Volků podle Ceasara, zdroj: Wikipedie

volkove

Mapa Galie