Keltský kmen žijící na hranicích dnešního Švýcarska a Německa.

Římany bylo jejich území nazýváno Vindelicia a jejím centrem bylo pravděpodobně oppidum Manching.