Veragri - Veragrer patří mezi keltské kmeny obývající území ve Švýcarsku

Veragri - Veragrer - Ueragroi jsou zmiňováni na Tropaeum Alpium ext link 15 v ​​La Turbie (7/6 př. n. l.) a ovládali průsmyk Velkého sv. Bernarda a oblast kolem Martigny, kanton Valais, Švýcarsko.
V roce 57 př. n. l. se zúčastnili

Zdroj: François Wiblé: "Veragrer", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 27.06.2013, übersetzt aus dem Französischen. Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010637/2013-06-27/, konsultiert am 18.09.2023.
Literatura: Caesar. Commentarii de Bello Gallico
Lokalita: Martigny, kanton Valais, Švýcarsko