Turones - Turoni - Turonové - kmen v Galii v povodí řeky Loire

Oppidum Rochecorbon ext link 15 bylo na náhorní plošině Château-Chevrier s výhledem na Loiru. Před římským dobytím bylo hlavním oppidem kmene pravděpodobně oppidum Fondettes a jsou spojování s Oppidum des Châtelliers ext link 15. Během římské éry bylo hlavním městem turonského území Caesarodunum, což odpovídalo modernímu městu Tours.

Byli mezi prvními kmeny, které podpořily galskou koalici proti Římu vedenou Vercingetorixem v roce 52 př. n. l., poté povstání Sacrovira v roce 21 n. l.

Zdroje: Caesar. Commentarii de Bello Gallico, 2:35:3, 8:46:4.

turones

Mapa Galie