Tolistobogii - Tolistobójové - jeden ze tří kmenů, které založili Galatii.

Zabrali území východně od nynějšího tureckého hlavního města Ankary a spolu s dalšími keltskými kmeny vytvořili po roce 278 př. n. l. Galatské království. Sídlo měli horní tok řeky Sangarios - Sakarya - severozápadní Turecko. Okolí západněji ležícího města Pessinús, jež bylo střediskem kultu bohyně Kybelé, osídlili Tolistobogiové (Tolistobogii).

Tolistobogii se poprvé objevili jako jednotky v Brennusově armádě, která byla na cestě do Řecka. kdy došlo k vyplenění Delf v roce 279 př. n. l.

Mala Asia