Serdi - Serdiové byly keltský kmen obývající Thrákii - Bulharsko.

Nacházeli se v okolí Serdicy (Serdica je dnešní Sofie). Usadili by se v této oblasti během keltských migrací na konci 4. století př. n. l.
Podle jiných zdrojů mohli být thráckého původu, podle jiných možná smíšeného thrácko-keltského.