Sequani byl galský kmen, který žil ve střední Francii.

Sequani byl galský kmen, který žil v horním povodí řeky Arar (Saône), v údolí Doubs a pohoří Jura. (Francie) Podle Césara bylo hlavním sídlem kmene Séquanes oppidum Vesontio - Besançon ext link 15, které se rozkládá v meandru řeky Doubs.
V roce 63 př. n. l. se účastnili bitvy u Magetobriga ext link 15

sequani