Santones - Santoni - keltský kmen žijící v jihozápadní části Francie.

Ceasar je pojmenoval Santonum, Santonos a Santonis. Město Saintes, doložené v 1. st. př. n. l. jako Mediolanum Santonum. Kmen je spojován s Oppidum Pons ext link 15. Kmen poskytl 12 000 mužů galské koalici proti Římu v bitvě u Alesie v roce 52 př. n. l.

Saintes (Mediolanum Santonum)

santones

Mapa Galie