Jeden kmen Bastarnů, nazývaná řecko-římskými autory Peukinové (Peucini), obývala oblast severně od delty Dunaje.

Jeden kmen Bastarnů ext link 15, nazývaná řecko-římskými autory Peukinové (Peucini), obývala oblast severně od delty Dunaje.
Příchod Bastarnae do pontsko-dunajské oblasti, který lze podle dvou starověkých zdrojů datovat do let 233–216 př. n. l., se shoduje s druhou fází migrace Keltů do této oblasti (400–200 př. n. l.).

bastarnae 2