Lemovikové - Lemovici - Lemovices - keltský kmen žijící na území jihozápadní Francie.

Usadili se v Limousinu a Poitou mezi 700 a 400 př.n. l. V roce 52 př.n. l. bojovalo asi 10 000 bojovníků proti Juliu Caesarovi v bitvě u Alesie jako spojenci Arverni pod velením Vercingetorixem. Jejich vládce, Sedullos, byl během bitvy zabit.

Jejich hlavním městem bylo Durotincum, pravděpodobně odpovídající oppidu Villejoubert ext link 15. Město Limoges, doložené ca. 400 našeho letopočtu jako civitas Lemovicum, Lemovicas v roce 844, Lemotges v roce 1208 a oblast Limousin, doložená v 6. století. n. l. jako Lemovicinum, jsou pojmenovány po tomto galském kmeni.

Limoges (Augustoritum). Kmen je spojován s Oppidum Yssandon - Puy d’Yssandon ext link 15.

Zdroje: Caesar. Commentarii de Bello Gallico, 7:4:6; Pliny. Naturalis Historia, 4:109.

lemovices

Mapa Galie