Latobici - Latovici - kmen žijící západně od řeky Danubius (Dunaj).

Kmen uvádí Plinius v 1. n. l. a také na nápisu z Nevioduna (dnešní Drnovo) datovaného do let 117– 130 našeho letopočtu. Za vlády Augusta (27 př. n. l. – 14 n. l.) vznikla na místě dnešního Drnova jako centrum kmenového území městská osada známá jako municipium Latobicorum. Od doby Vespasiana (69–79 n. l.) se nazývalo Neviodunum.