Geasatové - pravděpodobně společenství Keltů, možná žoldáků, kteří v bitvách bojovali nazí v přilbách a s nákrčníky

Gaesatae - Gaesati - Geasatové byla skupina galských žoldnéřských válečníků, kteří žili v Alpách poblíž řeky Rhôny a bojovali proti římské republice v bitvě u Telamonu v roce 225 př. n. l.

Podle některých vědců mohou být Gaesatae ztotožňováni s Allobroges, kteří se poprvé objevili ve stejné oblasti jen o několik let později v souvislosti s Hannibalovým přechodem Alp v roce 218 př. n. l.
Podle Polybiova vyprávění zaplatili Bójové a Insubres z Cisalpinské Galie Gaesatae velké částky peněz na boj proti Římanům.

Zdroj: Kruta, V. (2000). Les Celtes, histoire et dictionnaire : des origines à la romanisation et au christianisme. Robert Laffont
Polybius, Histories 2:22.1