Eraviskové - kmen na území severozápadního Maďarska

Eravasci byli keltští nebo panonští lidé, kteří obývali Zadunajsko, např. Oppidum Gellérthegy ext link 15, dnešní Budapešť.

Eravasci založili sídlo Aquincum, která se stalo hlavní římskou vojenskou základnou a civilním městem po dobytí tohoto území kolem roku 12 př. Kr. Stali se součástí Pannonia Inferior ext link 15.
S kmenem Eravisci je spojován mincovní depot nalezený před rokem 1870 na Slovensku Rajecká Lesná (SK) ext link 15. Na mincích je zřetelně vyražen nápis RAVIT – RAVIS, což je vlastně zkratka jména kmene Eravisci.

eravisci

Mapa Pannonie