Celtiberians - Keltiberové byli skupinou Keltů a keltských národů obývajících Španělsko a Portugalsko.

Oblast na středo-severovýchodním Pyrenejském poloostrově během posledních století před naším letopočtem. Tyto kmeny hovořily keltiberským jazykem a psaly úpravou iberské abecedy ve formě keltiberského písma. Četné nápisy, které byly objeveny, některé z nich rozsáhlé, umožnily vědcům klasifikovat keltský jazyk jako keltský jazyk, jeden z hispano-keltských (také známých jako iberská keltština), kterými se mluvilo v období předřímském a Římské říše.

Iberia 300BC 2

Mapa Pyrenejského poloostrova

V genetické studii z března 2019 zveřejněné v Science byly zkoumány tři Celtiberiané pohřbení v La Hoya, Alava mezi 400 př.n. l. a 195 př. n. l. Měli vysokou úroveň severoevropského původu ve srovnání s nekeltskými populacemi Iberie.