Catalauni byl kmen obývající území poblíž dnešních hranic Belgie a Francie, kmen ze skupiny Belgica.

Žili na území dnešní oblasti Champagne. Catalauni - Châlons-en-Champagne (Catalaunum). Město Châlons-sur-Marne, doložené ve 4. století jako Durocatelaunos. Kmen je spojován s osídlením Oppidum La Cheppe ext link 15.

Catuvellauni, kteří žili v jižní Británii v 1. století před naším letopočtem, jsou pravděpodobně součástí stejné kmenové skupiny a sídlili na oppidu Colchester - Camulodunum ext link 15 a jsou také spojováni s Oppidum Dyke Hills ext link 15, Oppidum Saint Albans ext link 15, Oppidum Wheathampstead ext link 15.

catalauni