Caeracates - kmen, zřejmě patřící k Treverům, zřejmě na území Nizozemí.

Zmiňuje se o nich Tacitus (počátek 2. století n. l.) jako Caeracatium a Caeracatibus při popisu Batávského povstání.