Bellovakové - Bellovaci - kmen obývající území poblíž dnešních hranic Belgie a Francie mezi řekami Seina a Somme

Kmen patřil do skupiny Belgica ext link 15. V roce 57 př. n. l. poraženi Caesarem, odpor proti Římu v roce 51 př. n. l.

Bellovakové - Bellovaci - Bellovacos - dnešní město Beauvais (Bratuspantium Caesaromagus). Na jejich Oppidum Gournay-sur-Aronde ext link 15, na oppidu se nacházela svatyně Gounay-sur-Aronde ext link 15. Kmen je spojován s osídlením oppida Bailleul-sur-Thérain ext link 15, Oppidum Gouvieux ext link 15.

bellovaci