Kmen Ambarri - Ambarrové - Ambarros byl rozmístěn na území dnešního departmentu Ain (F) v blízkosti hranic se Švýcarskem

ambarri

Mapa Galie